Lịch giảng dạy của GS UC Davis trong tháng 8/2018

31/07/2018

Lịch giảng dạy của Giáo sư trường UC.Davis trong tháng 8 như sau:

 

STT

Giáo sư

Môn học

Ngày học

Giờ học

Lớp

Phòng học

Trợ giảng

Từ

Đến

Từ

Đến

1

Nael El-Farra

Design 3

(ECH 158C)

06/8/

2018

17/8/

2018

13h

15h30

K5

A-201

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng

(đt: 091596789)

2

Brian Higgins

Transport Phenomena (Fluids)

(ECH 141)

20/8/

2018

31/8/

2018

13h30

16h

K5

A-201

TS. Ngô Hà Sơn

(đt: 0972582011)

3

Nael El-Farra

Transport Phenomena (Mass)

(ECH 143)

 

06/8/

2018

17/8/

2018

9h

11h30

K6

A-301

TS. Công Ngọc Thắng

(đt: 0972582011)

4

Brian Higgins

Mathematical  Methods in Biochemical and Chemical Engineering

(ECH 140)

 

20/8/

2018

31/8/

2018

9h

11h30

K7

A-401

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

(đt: 0904291279)