Thông báo khóa học Tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên năm 2017

07/08/2017

Thông báo khóa học Tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên năm 2017

Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng ngoại ngữ thường niên của Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng nhằm giúp các em sinh viên có nền tảng kiến thức tiếng Nhật cơ bản phục vụ học tập và công tác, Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Nhật miễn phí cho  sinh viên trong toàn Trường. Cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia lớp học: Sinh viên trong toàn Trường

1. Thời gian dự kiến khai giảng lớp học: 15/8/2017

2. Lịch học và thời gian học: gồm 2 lớp ban ngày và buổi tối, học 03 buổi /tuần và dự kiến kéo dài 03 tháng đối với 1 khóa học và miễn phí toàn bộ khóa học

3. Địa chỉ đăng ký: Văn phòng hợp tác MĐC-SONG HONG HR Jsc, tầng 1 - Ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại liên hệ: 024 85878439; Email: bhsgold@gmail.com

Phòng HTQT

(VP-CTTT)