Giáo sư từ trường Đại Học California, Mỹ (UC Davis) tham gia giảng dạy tại Chương trình tiên tiến trong 2 tháng đầu năm 2017

30/05/2017

Giáo sư từ trường Đại Học California, Mỹ (UC Davis) tham gia giảng dạy tại Chương trình tiên tiến trong 2 tháng đầu năm 2017

 

Trong khoảng thời gian vừa qua từ đầu tháng 3 tới giữa tháng 5, Chương trình tiên tiến – Đại Học Mỏ - Địa chất đã có cơ hội đón tiếp đoàn các giáo sư đầu ngành từ trường UC Davis sang tham gia giảng dạy và nghiên cứu. Đoàn vào bao gồm các Giáo sư tương ứng với các môn giảng dạy như sau:

GS Brian Higgins: ECH 51 –K6, ECH 140 –K5;

GS Cecilia Colombi  - ENL – K7

GS Ahmet Palazoglu – ECH 158A ;GS Robert Louis Powell - ECM5 ;GS Tonya Kuhl - ECH80 ECH 155A - K4

Tiến Lê

(VP-CTTT)