Thông báo cuộc thi Hùng biện tiếng Anh - ESC 2016

20/08/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

            Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 2016

“The English Speaking Contest 2016” (ESC 2016)


      Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển và thể hiện khả năng nói tiếng Anh, trên cơ sở đó góp phần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, năng lực hùng biện bằng tiếng Anh; Đẩy mạnh phong trào học tập tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong Nhà trường. Chương trình tiên tiến - Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp với Bộ môn Ngoại ngữ (Khoa Khoa học cơ bản) tổ chức cuộc thi Hùng biện bằng tiếng Anh 2016 - “The English Speaking Contest 2016” (ESC 2016) với chủ đề “Phát triển và môi trường” như sau:

Đăng ký ngay tại đây

Mọi thắc mặc xin ghi lại trong phần bình luận dưới đây.