Giấy mời cựu sinh viên và sinh viên Chương trình tiên tiến về dự kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất

07/11/2016

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng kính mời các bạn cựu sinh viên cùng các bạn sinh viên Chương trình tiên tiến về dự lễ kỷ niệm 50 năm Trường Đại...

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng kính mời các bạn cựu sinh viên cùng các bạn sinh viên Chương trình tiên tiến về dự lễ kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Mỏ - Địa chất như sau: