Thông báo thu bảo hiểm y tế đợt 2 năm học 2015 - 2016

24/02/2016

Văn phòng CTTT xin thông báo tới toàn thể các lớp sinh viên CTTT về việc thu BHYT SV đợt 2 năm học 2015 - 2016 như sau: 1. Số tiền: 289.500 đồng 2. Thời gian...

Văn phòng CTTT xin thông báo tới toàn thể các lớp sinh viên CTTT về việc thu BHYT SV đợt 2 năm học 2015 - 2016 như sau:
1. Số tiền: 289.500 đồng
2. Thời gian thu: Từ 01/3/2016  đến 31/3/2016
3. Phương thức thu: Tiền mặt
4. Địa điểm thu: Phòng thu học phí (P.314 - tầng 3 - Nhà C12 tầng)
Tham gia đóng BHYT là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi sinh viên đang theo học tại trường. Đóng BHYT sinh viên được cấp thẻ BHYT và được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Bảo hiểm  Y tế. Những sinh viên không đóng tiền mua BHYT sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả mọi quyền lợi liên quan.
Đề nghị Lớp trưởng các lớp đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong lớp hoàn thành đóng tiền mua BHYT SV đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

Công văn :