Tuyển sinh Khóa học tiếng Nhật sơ cấp Khóa 2 (đợt 2) do Trung tâm Nhật ngữ ISSHIN phối hợp tổ chức

21/09/2016

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo sơ cấp tiếng Nhật – Khóa 2 (đợt 2) cho sinh viên năm cuối, sinh viên đã...

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo sơ cấp tiếng Nhật – Khóa 2 (đợt 2) cho sinh viên năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp do Trung tâm Đào tạo Nhật ngữ Isshin phối hợp cùng Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức.

- Thời gian sơ tuyển: 8h00 - 12h00, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2016

- Hình thức sơ tuyển: kiểm tra IQ, Toán và phỏng vấn trực tiếp (sinh viên mang theo giấy, bút để ghi chép và làm bài test)

- Địa điểm sơ tuyển: Hội trường 300, trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Đối tượng sơ tuyển: sinh viên năm cuối, đã tốt nghiệp của Trường Đại học Mỏ - Địa chất (hệ chính quy, hệ cao đẳng).

- Thời gian đào tạo: học vào buổi tối, 02 buổi/tuần x 07 tháng

- Chỉ tiêu tuyển sinh: mở 02 lớp, mỗi lớp 40 sinh viên, đào tạo song song 02 lớp (Lớp K2A học tối Thứ Ba, Thứ Năm; Lớp K2B học tối Thứ Tư, Thứ Sáu)

- Địa điểm học: phòng học D304, trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Học phí: miễn phí 100%

- Đăng ký tham gia sơ tuyển tại: Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Phòng 307, Nhà C – 12 tầng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.