Thông báo Hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khoa Dầu khí

14/01/2016

VP.CTTT xin thông báo tới các lớp SV CTTT về Chương trình Hội thảo định hướng nghề nghiệp cho SV Khoa Dầu khí nhằm mục đích giúp sinh viên Khoa Dầu khí hiểu...

VP.CTTT xin thông báo tới các lớp SV CTTT về Chương trình Hội thảo định hướng nghề nghiệp cho SV Khoa Dầu khí nhằm mục đích giúp sinh viên Khoa Dầu khí hiểu tổng quan về ngành Dầu khí và vai trò, vị trí của ngành đối với sự phát triển kinh tế xã hội; định hướng việc học tập, tạo động lực và niềm tin cho sinh viên với ngành học đã chọn, Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên phối hợp với các chuyên gia, đơn vị trong và ngoài trường tổ chức Hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Dầu khí. Kế hoạch cụ thể như sau:

1.    Thời gian: 07h45, Ngày 15/01/2016 (Thứ Sáu).

2.     Địa điểm: Hội trường 300.
 
Hội thảo này rất có ích cho SV Dầu khí nói chung và SV CTTT nói riêng. Đề nghị các bạn tham gia Hội thảo này.
Chi tiết về Chương trình Hội thảo mời các bạn xem trong file đính kèm.
Trân trọng./.
Thông báo:
Thời gian biểu: