Hội khỏe truyền thống 26/03/2018

27/03/2018

TỔNG KẾT HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG 26/03

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

 1. Giải cấp cơ sở

A.GIẢI CÁ NHÂN

 • Nguyễn Sỹ Hiếu            K6 _ Nhảy cao
 • Lê Thị Vân                    K6   _ Bắn Súng
 • Lê Văn Tuấn                 K6   _ Nhảy cao
 • Nguyễn Xuân Thịnh      K6   _ Bắn súng
 • Võ Thị Thu Hiền            K5  _ Nhảy cao + nhảy xa
 • Đoàn Thị Thu Vân         K5  _ chạy bền
 • Vương Sĩ Ngọc              K5  _Ném tạ
 • Đỗ Hoàng Sơn               K7  _ Nhảy cao
 • Hoàng Anh Quân           K7 _ Nhảy xa
 • Phan Thị Hải Yến           K7  _ nhảy cao+ ném tạ
 • K6                                   Nhát kéo co

B. GIẢI TOÀN ĐOÀN

1. Nhất                         CTTT K6

2. Nhì                           CTTT K5

3. Ba                             CTTT K7

 

TỔNG ĐIỂM = 50

 1. Cấp trường

                 TỔNG ĐIỂM = 360

 1. Tổng kết

Xếp hạng 9/ 10 toàn trường