Chuyến thăm và làm việc của đoàn cán bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất tới trường Đại học California Dav

06/08/2013

Trung tuần tháng 6 vừa qua, đoàn cán bộ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất dẫn đầu là Hiệu trưởng Nhà trường đã sang thăm và làm việc trực tiếp với lãnh...

Trung tuần tháng 6 vừa qua, đoàn cán bộ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất dẫn đầu là Hiệu trưởng Nhà trường đã sang thăm và làm việc trực tiếp với lãnh đạo trường Đại học UC Davis, Mỹ, bàn về kế hoạch liên kết đào tạo Chương trình tiên tiến tại trường Đại học Mỏ - Địa chất trong năm 2013 và những năm tới. Hai bên đã cùng nhau trao đổi và cũng đã đạt được một số thỏa thuận nhất định như: thúc đẩy kế hoạch liên kết đào tạo giữa hai trường từ nay cho tới năm 2018; trao đổi sinh viên trước và sau khi tốt nghiệp giữa hai trường; hợp tác thúc đẩy các chương trình nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên; chương trình liên kết nhằm đưa những sinh viên xuất sắc sang học tiếp 2 năm tại trường Đại học UC Davis, Mỹ sau khi kết thúc 3 năm học tại trường Đại học Mỏ - Địa chất và sẽ do trường Đại học UC Davis cấp bằng thạc sỹ dựa vào kết quả học tập của sinh viên. Hai bên cũng đã thống nhất hình thức cấp bằng và chứng chỉ cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Lãnh đạo hai bên đã và đang nỗ lực nhằm thúc đẩy hơn nữa sự liên kết chặt chẽ giữa hai trường, tăng cường hợp tác để phát huy lợi ích tối đa cho các em sinh viên tham gia học tại Chương trình. Lãnh đạo trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng bày tỏ nguyện vọng muốn mở rộng phát triển hợp tác hơn nữa về các chuyên ngành khác ngoài chuyên ngành Lọc - Hóa dầu không chỉ giữa hai trường mà còn với một số các trường đối tác khác ở Mỹ. Chuyến thăm và làm việc đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội mới cho sinh viên hai trường.