Kế hoạch giảng dạy và làm việc của các giáo sư Trường Đại học UC Davis, Mỹ năm 2013

06/08/2013

Theo như kế hoạch đào tạo đã được đề ra của Chương trình tiên tiến - Trường Đại học Mỏ - Địa chất từ đầu năm 2013, Chương trình tiếp tục mời các...

Theo như kế hoạch đào tạo đã được đề ra của Chương trình tiên tiến - Trường Đại học Mỏ - Địa chất từ đầu năm 2013, Chương trình tiếp tục mời các Giáo sư của trường Đại học UC Davis, Mỹ sang làm việc và giảng dạy một số các môn học chuyên ngành cho sinh viên các lớp Chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tham gia giảng dạy tại Chương trình là các Giáo sư hàng đầu đến từ trường đối tác cùng với sự hỗ trợ nhiệt huyết và tận tình của các trợ giảng là các Thạc sỹ, Tiến sỹ của trường Đại học Mỏ - Địa chất. Kế hoạch chi tiết xin xem trong file đính kèm.