Đăng ký thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022

29/08/2021

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo tới các thầy, cô, Bộ môn và sinh viên các lớp CTTT văn bản số 441/TB-MĐC ngày 26/8/2021 của Nhà trường v/v triển khai đăng ký thực hiện NCKH sinh viên năm học 2021 - 2022. Theo đó, năm học này, Chương trình tiên tiến được phân bổ chỉ tiêu 05 đề tài. Nội dung chi tiết xem file đính kèm. Trân trọng,

Tải về tại đây