Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2021 (Hiệp định, học bổng 100%)

05/03/2021

Căn cứ chỉ tiêu học bổng của Cộng hòa Bê-la-rút cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bê-la-rút, Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm 2021 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Tải về tại đây