Đại học Mỏ - Địa chất là 1 trong 12 trường đại học của Việt Nam vào Bảng xếp hạng URAP 2020

14/12/2020

Theo kết quả xếp hạng năm 2020 công bố ngày 05/12 của Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance: URAP), Việt Nam có tổng cộng 12 đại học vào bảng xếp hạng này trong đó có Trường Đại học Mỏ - Địa chất

(Dantri.com)