Trường Đại học Mỏ - Địa chất long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021

02/11/2020

Sáng ngày 28/10/2020, tại Hội trường 300, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

(humg.edu.vn)