Nghiên cứu khoa học sinh viên là hoạt động thường niên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

27/07/2020

Ngày 07/07/2020, Tiểu ban Lọc hóa dầu – Chương trình tiên tiến đã tổ chức “Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020”, trong đó có 05 báo cáo đề tài đến từ sinh viên Chương trình tiên tiến.

Hội nghị là hoạt động thường niên, được Nhà trường quan tâm tổ chức nhằm tạo môi trường học tập, nghiên cứu, từ đó góp phần phát hiện và bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên. Đây cũng là dịp để Nhà trường tổng kết, đánh giá và biểu dương các thành tích đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2019-2020.

Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng Khoa học cấp tiểu ban (Khoa), Ban tổ chức đã chọn và trao giải thưởng: 01 giải Nhì cho nhóm sinh viên lớp CTTTK7 gồm: Nguyễn Duy Quang Anh, Trần Thị Xuyến, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Bá Đức và SV Đào Minh Giang lớp LHD K61 với đề tài “Nghiên cứu chế tạo nhựa tự hủy từ tự nhiên”. Trao 01 giải Ba cho nhóm sinh viên lớp CTTTK9 gồm: Bùi Hà Đức Anh, Nguyễn Văn Tuấn Anh, Lê Thị Tú Linh, Ngô Thị Hồng Hạnh và Trương Thị Thảo với đề tài “Nghiên cứu chế tạo polyme có khả năng phân hủy sinh học từ nguồn nguyên liệu tự nhiên”.

Hội nghị đã góp phần phản ánh hiệu quả ngày càng cao của phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên và giảng viên của Nhà trường. Từ đó khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học, khơi gợi ý tưởng, sáng kiến mới, góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào nghiên cứu khoa học nói riêng và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường nói chung.

(VP-CTTT)