Thông báo v/v tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có nhu cầu chuyển trường ở nước ngoài về học tại Chương trình tiên tiến, trường đại học Mỏ - Địa chất

17/07/2020

Thực hiện công văn số 2582/BGDĐT-GDĐH ngày 15 tháng 07 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19,

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tiếp nhận các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp tục học tập vào Chương trình tiên tiến (liên kết với trường đại học UC Davis, Mỹ) giảng dạy bằng tiếng Anh theo 2 hình thức gồm: chuyển tiếp hoặc trao đổi sinh viên. Theo đó, Nhà trường sẽ căn cứ vào chương trình học tập và kết quả học tập của sinh viên ở nước ngoài để xem xét miễn và công nhận tín chỉ cho sinh viên theo quy chế đào tạo. Đối với hình thức trao đổi, các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có thể đăng ký học tập một số học phần theo nguyện vọng. Khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ được Trường Đại học Mỏ - Địa chất cấp chứng nhận hoàn thành học phần kèm theo kết quả học tập. Chi tiết xem file đính kèm

Thông tin liên hệ: Văn phòng Chương trình tiên tiến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tầng 9, nhà C 12. ĐT: 024.63284518.

Tải về tại đây