Thông báo V/v kê khai thông tin y tế online bắt buộc đối với sinh viên toàn Trường

13/03/2020

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng thời để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp, Nhà trường yêu cầu sinh viên kê khai thông tin y tế online bắt buộc theo thông báo số 110/TB-MĐC ngày 13/03/2020  TẠI ĐÂY 

Ngoài ra, CB, SV tiếp tục thực hiện các nội dung theo thông báo số 112/TB-MĐC gửi kèm

Tải về tại đây