TB v/v tiếp tục lùi thời gian học do dịch Virus Corona

06/02/2020

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp, Nhà trường tiếp tục điều chỉnh lùi lịch học đến ngày 16/02/2020. Vậy Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học biết. Chi tiết xem file đính kèm

Tải về tại đây