Học bổng của Chính phủ Israel dành cho các khóa học ngắn hạn

24/07/2017

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo hợp tác của Cơ quan quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV) dành học bổng cho các cán bộ Việt Nam theo các khóa học ngắn hạn. Cụ thể như sau:

 

1. Khóa học "An toàn thực phẩm và các công nghệ trong giai đoạn thay đổi toàn cầu"

Thời gian học: 30/10/2017 - 23/11/2017. Hạn nộp hồ sơ: 17/8/2017

Thông tin chi tiết xem tại: http://bit.ly/congnghethucpham-israel2017

2. Khóa học "Quản lý nước và các công nghệ tưới hiện đại"

Thời gian học: 29/10/2017 - 17/11/2017. Hạn nộp hồ sơ: 18/8/2017

Thông tin chi tiết xem tại: http://bit.ly/congnghetuoi-israel2017

3. Khóa học "Giảm thiểu ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh trong môi trường khô hạn và bán khô hạn"

Thời gian học: 22/10/2017 - 10/11/2017. Hạn nộp hồ sơ: 22/8/2017

Thông tin chi tiết xem tại: http://bit.ly/moitruongkhohan-israel2017

4. Khóa học "Nông nghiệp và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu - góc nhìn từ Israel"

Thời gian học: 26/11/2017 - 15/12/2017. Hạn nộp hồ sơ: 01/10/2017

Thông tin chi tiết xem tại: http://bit.ly/nongnghiepvamoitruong-israel2017

Mẫu đơn đăng ký được đăng tải tại: http://bit.ly/applyform16

Kinh phí hỗ trợ

- Mọi chi phí liên quan đến khóa học bao gồm: Học phí, chi phí đi lại tại Israel, tiền ăn ở cho học viên sẽ do Chính phủ Israel tài trợ

- Tiền vé máy bay hai chiều Việt Nam - Israel và chi tiêu cá nhân do cá nhân tự chi trả.

Yêu cầu đối với ứng viên

- Ứng viên có bằng chuyên ngành từ Đại học trở lên, có Tiếng Anh tốt (sẽ được kiểm tra thông qua phỏng vẫn trực tiếp).

- Chi tiết khóa học đăng ký tham dự.

Thông tin liên hệ

Ms Nguyễn Bảo An

Email: mashav@hanoi.mfa.gov.il - Điện thoại: 02437187511

Ms Nguyễn Thu Trang 

Điện thoại: 02437187532

Tiến Lê

(VP-CTTT)