Lịch giảng dạy của các Giáo Sư trường UC Davis cho sinh viên Chương trình tiên tiến

26/05/2017

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới các bạn sinh viên và quý thầy/cô về lịch giảng dạy, làm việc của Giáo sư trường Đại Học UC Davis tại Chương trình tiên tiến như sau:

- Từ 14/6/2017 đến 24/6/2017: GS Ahmet Palazoglu dạy môn ECH158B (Design 2). Lớp CTTTK4. Trợ giảng: TS. Vũ Văn Toàn - LHD.

Design 2 - Thiết kế 2: Thực hành chuyên sâu hệ thống mô phỏng Lọc - Hóa dầu trên phần mềm Aspen Plus. Tại đây, tại đây các bạn sinh viên sẽ học được các phương pháp ước lượng, tính toán lãi cũng như độ khả thi của một dự án Lọc - Hóa dầu thông qua môi trường mô phỏng để từ đó có thể điều chỉnh các dự án hợp lý nhất !

- Từ 19/6/2017 đến 3/7/2017: GS Brian Higgins dạy môn ECH140 (Mathematical Methods). Lớp CTTTK6. Trợ giảng: PGS. TS Nguyễn Anh Dũng - LHD.
ECH 140 - Phương pháp tính: sử dụng phẩn mềm wolfram alpha với các mã lệnh đơn giản từ các phương pháp tính toán học nhằm xây dựng, phác thảo biều đồ, hình vẽ... tính toán kỹ thuật nhanh chóng và khoa học. Sau khi học xong sinh viên sẽ có khả năng sử dụng wolfram alpha như một công cụ sắc bén trong việc tính toán và mô phỏng ý tưởng kỹ thuật từ đơn giản tới phức tạp

Tiến Lê

(VP-CTTT)