Thông báo Học bổng sau đại học và chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Chulalongkorn - Thái Lan

14/03/2017

Đại học Chulalongkorn vừa thông báo sẽ tiếp nhận học viên cho hai bậc đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ với học bổng toàn phần tại trường này kèm theo là chương trình trao đổi sinh viên 1 học kỳ

vntech.biz

Đại học Chulalongkorn vừa thông báo sẽ tiếp nhận học viên cho hai bậc đào tạo Thạc Sĩ và Tiến sĩ với học bổng toàn phần tại trường này. Bên cạnh đó là chương trình trao đổi sinh viên với thời gian 1 học kỳ (không quá 4 tháng). Mọi chi tiết xin xem thông báo và mẫu ứng tuyển ở file đính kèm sau:

 

Lê Tiến

(Chương Trình Tiên Tiến)

Tải về tại đây