Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh cho Sinh viên tại Đại học Hà Nội

21/11/2016

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo tới các bạn sinh viên về cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh do trường Đại học Hà Nội tổ chức như sau: Thể...

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo tới các bạn sinh viên về cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh do trường Đại học Hà Nội tổ chức như sau:

Thể lệ cuộc thi: