Giấy mời tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K1 & K2 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành Lọc - Hóa dầu

23/09/2016

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng kính mời tới các bạn sinh viên CTTT, Phụ huynh của sinh viên tốt nghiệp và quý thầy cô tới tham dự Lễ trao bằng tốt...

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng kính mời tới các bạn sinh viên CTTT, Phụ huynh của sinh viên tốt nghiệp và quý thầy cô tới tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K1 & K2 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành Lọc - Hóa dầu: