Công ty CP Hóa dầu và xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) tuyển dụng

01/03/2022

Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY), thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, địa chỉ tại Khu CN Đình Vũ, Tp Hải Phòng. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty cần tuyển dụng 10 kỹ sư các chuyên ngành Hóa dầu, Polymer,…Chi tiết xem thông báo đính kèm

Tải về tại đây