Thông báo Hội thảo tuyển dụng Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

27/04/2021

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa giới thiệu và tuyển dụng

Nhằm tạo cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
VP CTTT trân trọng thông báo, mời các bạn sinh viên đến tham gia buổi Hội thảo tuyển dụng.
- Thời gian: 08h00 - 11h15 ngày 27/4/2021 (Thứ Ba)
- Địa điểm: Phòng họp Phổ Yên (Tầng 3, Nhà C12 tầng)

PS: Các bạn hãy chuẩn bị cho mình bộ CV đẹp nhất để tham dự Hội thảo tuyển dụng.