• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/02/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/02/2020
Quy định về đào tạo trực tuyến giai đoạn dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu 57/QĐ-MĐC Ngày ban hành 13/02/2020
Loại văn bản Quy chế Lĩnh vực văn bản Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...