Thông báo v/v tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên Chương trình tiên tiến

06/09/2019

Nhằm hỗ trợ sinh viên Chương trình tiên tiến cải thiện và nâng cao kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nghe, nói, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, trao đổi thông tin bằng tiếng Ạnh. Văn phòng Chương trình tiên tiến phối hợp với Phòng Hợp tác Quốc tế tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên. Cụ thể như sau:

  1. Thời gian học: 9h00 đến11h00 (thứ Tư / thứ Sáu).
  2. Địa điểm: Phòng học A201
  3. Giáo viên: TS Mary Lee Grant, giảng viên Trường Texas A&M, Mỹ.

Để công tác tổ chức được tốt, hiệu  quả, VP Chương trình tiên tiến đề nghị Ban cán sự các lớp thông báo tới sinh viên biết và lập danh sách sinh viên đăng ký tham gia (họ tên, lớp, điện thoại, email, đăng ký lớp thứ .....) gửi về Văn phòng Chương trình tiên tiến trước ngày 12/09/2019 để sắp xếp.

Tải về tại đây