Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy định 768)

22/09/2021

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 768/QĐ-MĐC ngày 15/09/2021 của Hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất. Quy định này thay thế Quy chế số 1740/QĐ-MĐC. Chi tiếp xem file đính kèm.

Tải về tại đây