PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng số lượng lớn Chuyên viên/Kỹ sư và Lao động trực tiếp

14/05/2017

PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng hơn 250 vị trí làm việc tại Quảng Ngãi. Các ứng viên vào xem ngành nghề nào phù hợp thì liên hệ ngay nhé. Cơ hội việc làm cực hấp dẫn là đây.

I. Chuyên viên/Kỹ sư:

1. Nhân viên An toàn: 2
 

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

2. Nhân viên Điều độ: 2

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

3. Nhân viên IT: 1

4. Nhân viên Kỹ thuật – Tổ Điện/Tự động hóa: 3

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

5. Nhân viên Kỹ thuật – Tổ KC-BB (phụ trách tank-bồn, phụ trách chào thầu): 3

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

6. Nhân viên Kỹ thuật -Tổ Cơ khí/Kỹ thuật Đường ống: 3

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

7. Nhân viên Kỹ thuật -Tổ O&M (Bảo ôn, giàn giáo): 2

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

8. Nhân viên Kỹ thuật -Tổ O&M (chống ăn mòn): 3

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

9. Nhân viên thiết kế điện tự động: 1

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

10. Nhân viên Hải quan: 1

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm

11. Nhân viên Marketing và phát triển kinh doanh: 2

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

12. Nhân viên Pháp chế: 1

13. Nhân viên Kế hoạch SXKD: 1

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

14. Nhân viên Kế toán thanh toán – công nợ: 1

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

15. Nhân viên Thương mại: 2

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

 

[​IMG]


II. Lao động trực tiếp:

1. Thợ hàn 3G: 30 thợ

 • Thời hạn tuyển: 12/05/2017 – 30/06/2017
 • Ưu tiên có kinh nghiệm

2. Thợ lắp giàn giáo: 40 thợ

 • Thời hạn tuyển: 12/05/2017 – 30/06/2017
 • Ưu tiên có kinh nghiệm

3. Thợ lắp: 60 thợ

 • Thời hạn tuyển: 12/05/2017 – 30/06/2017
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến mảng đường ống, kết cấu, thiết bị quay

4. Thợ phụ cơ khí: 120 thợ

 • Thời hạn tuyển: 12/05/2017 – 30/07/2017
 • Ưu tiên có kinh nghiệm

5. Thợ điện: 20 thợ

 • Thời hạn tuyển: 12/05/2017 – 30/06/2017
 • Ưu tiên có kinh nghiệm

Thông tin liên hệ: Hồ Sỹ Hoàn – Phòng HCNS PTSC Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0932 146 023/0988045467
Email: hoanhs@ptsc.com.vn

Tien Le

(VP-CTTT)