Lịch công tác của Giáo Sư từ trường Đại Học UC Davis, Mỹ tháng 6/2017

07/06/2017

Lịch công tác, giảng dạy và nghiên cứu của Giáo sư trường Đại học UC Davis, Mỹ tại Chương trình tiên tiến tháng 6/2017

Lịch công tác đoàn Giáo sư của trường UC Davis tại Chương trình tiên tiến đầu năm 2017

01/03/2017

Lịch công tác của các Giáo sư trường UC Davis trong thời gian sắp tới như sau: 1. GS Ahmet Palazoglu - ECH 158A - K4 (6/3/2017 - 14/3/2017) - TA: TS Nguyễn Anh Dũng - LHD ECH...

Thông báo lịch học môn Giáo dục Quốc phòng năm học 2016 - 2017

13/12/2016

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới SV các lớp K4, K5 & K6 về Lịch học môn GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG. Thông tin chi tiết của Thông báo này, sinh viên các...

Thông báo thời khóa biểu Intensive Course cho sinh viên CTTT - K7

06/10/2016

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới các bạn sinh viên khóa 7 về Thời khóa biểu cho khóa học Intensive Course năm học 2016 - 2017 như sau: Thông tin giờ...

Thông tin đoàn vào tháng 11/2016

05/10/2016

Trong tháng 11 tới, Chương trình tiên tiến tiếp tục đón tiếp 02 giáo sư tại trường UC Davis tham gia giảng dạy hai môn học là: Kỹ thuật vật liệu - ENG 45 do...